\r\n

علت جایگزین شده سقف کشسان به جای تایها و آسمان مجازی در چه خواصی بوده است که خیلی از کاربران بفکر استفاده از سقف کشسان هستند. بله امروزه سقف کشسان جایگزین مناسب و زیبایی برای انواع سقفهای کاذب شده است. علت شایان ذکر زیبای و سبکی این سقف باریسول است وصد البته طول عمر زیاد سقف است.

\r\n

 

\r\n

سقف کشسان باریسول

\r\n

 

\r\n

 نوع کشش سقف کشسان

\r\n

نوع پارچه ای که در سقف کشسان استفاده می شود نوعی pvc هست که در صورت حرارت مناسب از همه طرف کش می آید. این امر باعث شده است که سقف کشسان صاف در جای خود قرارگیرد و به مرور زمان حالت خود را از دست نمیدهد. معمولا بین 5% تا 7% در صد در سقفهایی که دارای طرح هستند می توان این سقف کاذب را در کشش قرار داد ودر نوع براق یا همان لاکر تا 20% هم قادر هستیم  این سقف را در کشش قرار داد. در صورتی که بیشتر ار حد مجاز در کشش قرار گیرد عمر سقف بشدت پایین خواهد آمد.

\r\n

 

\r\n

سقف باریسول  همان سقف کشسان است

\r\n

 

\r\n

 

 

اخبار و مقلات مرتبط با کفپوش سه بعدی - سقف کشسان - پوستر دیواری و چاپ استیکر و پوستر