سنگ مصنوعی

\r\n

سنگ مصنوعی

\r\n

پیشرفت صنعـــت ساختمان و شهرسازی از یک سو و سلیقه هـــای و علائق متفاوت کارفرمایان لوتوس از سوی دیگر این نیـــاز را به وجود آورد که سنگ با طرح های جدید و البته مختلف و همچنین فاکتور هـــای فیزیکـــی و مکانیکـــی، کیفیـــت بالاتر و قیمـــت مناسب، در دسترس قرار گیرد. از این رو با رشد جمعیت جهـــان و تفاوت در سلیقه افراد، دیگر سنگ های طبیعـــی پاسخ گوی این نیاز انسانـــی و سلیقه ای نبودند. بنابراین فشار بازار موجب گردید ترکیب علوم مهندسی و هنر جایگزین مناسبی را برای این چالش ارائه دهند. راه حل جدید در حقیقت آمیخته ای از گرایش های مختلف علوم مانند عمران، معماری، شیمی، فیزیک و … بود که با عنوان سنگ های مصنوعی شناخته می شوند. در سنگ مصنوعی، با ترکیب مواد و عناصر مختلف امکان ساخت سنگ هایی با زیبایی خاص، نمای یکدست و البته بدون تغییـــر در رنـــگ و طـــرح مدنظـــر تنها بـــا افـــزودن رنگ دانـــه و رزین سمنت پلاست وجود دارد. در این نوع از سنگ ها امکـــان استفاده از سایر اجزای صنعتی مانند قطعـــات فلـــزی، دانه هـــای فسیلـــی و همچنین قطعـــاتی از سنگ هـــای قیمتـــی به عنوان بخشی از ساختـــار سنـــگ وجود دارد که در نهایت علاوه بر بهبود ویژگی های فیزیکی سنگ سبب زیباتـــر و منحصر به فرد شدن طرح هـــا و مدل های سنگ مصنوعی می شـــود.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n
\r\n
\r\n

دسته بندی سنگ مصنوعی

\r\n

1- سنگ مصنوعی نانو

\r\n

2- سنگ مصنوعی نما

\r\n

3- سنگ مصنوعی دکوراتیو

\r\n

4- نرده های صراحی

\r\n

5- سنگ مصنوعی کف

\r\n

6- سنگ مصنوعی سه بعدی

\r\n

7-گلدان های مصنوعی

\r\n
\r\n
سنگ دکوراتیو
\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n
سنگ نانو
\r\n
\r\n

مزیتهای سقف کشسان

\r\n

1-قیمت تمام شده پایین نصبت به سنگ طبیعی.

\r\n

2- نصب سنگ مصنوعی آسان است.

\r\n

3- سنگ مصنوعی نسوز است.

\r\n

4-سنگ نانوی مصنوعی بدونه بو و ضد گرد و قبار است.

\r\n

5- سنگ مصنوعی قابل شستشو است.

\r\n

6- قابلیت رنگ بندی مطابق با دیزاین داخلی هر منزل و نمای ساختمان.

\r\n

7-سنگ دکوراتیو بدونه نفودپزیری و شوره.

\r\n
\r\n

 

لوتوس وب سایت تولید سنگ مصنوعی - سنگ دکوراتیو - آموزش سنگ مصنوعی