\r\n

آموزش کفپوش سه بعدی

\r\n

 کلینیک ساختمانی لوتوس دارای دپارتمان آموزشی با برنامه ریزی بلند مدت است. در این بیزینس پلن اهدافی طراحی شده است که یکی از این اهداف آموزش نیروی فنی در زمینه های کفپوش سه بعدی - سقف کشسان - پوستر دیواری است به گونه ای که با آموزش های یک روزه که هر دو هفته یکبار برگذار خواهد کرد نیروهایی متخصص در زمینه های ذکر شده تحویل بازار کار داده می شود. دوستانی که آموزش را بدرستی فرا گرفته اند، نماینده کلینیک ساختمانی لوتوس در شهر خود هستند و رابطه دوطرفه میان کارآموز و شرکت به وجود می آید. با به وجد آمدن گروه اجرای مجرب در تمامی نقاط کشور گستردگی کار برهمگان مشخص می شود و هولدینگ لوتوس تکیه بر مجریان خود بازار بزرگتری از کارا بدست می گیرد.

\r\n

 

 برگذاری آموزش سقف کشسان - برگذاری آموزش کفپوش سه بعدی