نمونه کار شده کفپوش سه بعدی آشپزخانه در شهران در سال 1396 قبل از اجرای بازسازی کابینتها زمان اجرا دو روزه

 

کفپوش سه بعدی

کفپوش سه بعدی

کفپوش سه بعدی

 

 

لوتوس وب سایت کفپوش سه بعدی - سقف کشسان - پوستر دیواری و چاپ استیکر و پوستر