سوالات متداول مرتبط با کفپوش سه بعدی و سقف کشسان

 

پیگمنترنگ پودری رزین  را پیگمنت رزین می نامند این ماده  که بصورت پودر در دسترس کارآموزان شرکت لوتوس  قرار گرفته است پودری رنگی است که آن را در رزین استفاده می کنند تا رزین رنگ شفاف به خود بگیرد در واقع با پیگمنت رزین را می توان رنگی کرد البته این رنگ به سورت ترنس پرینت و شفاف در می آید و کاربرد آن در لوتوس گلکس  یاهمان جواهر سازی و ساخت تزیینات به همراه رزین جواهر سازی است .

نسب سقف کشساندر این مقاله درباره نحوه نسب سقف کشسان بدونه هارپرون می پردازیم . در برخی از موارد نیاز می شود سقف کشسان را بدونه استفاده از هارپون در پروفیل قرار بدهید یا اینکه هارپون در زمان کشش از جای خود خارج شده است و بلااستفاده شده است.  ...

 

 

 

لوتوس وب سایت کفپوش سه بعدی - سقف کشسان - پوستر دیواری و چاپ استیکر و پوستر