نمونه اجرای کفپوش سه بعدی مخصوص سرویس بهداشتی با طرح تلفیقی ماهی اجرا شده بعد از دریاچه چیتگر داخل مجتمع در سال 1394 توسط کلینیک ساختمانی لوتوس

 

 نمونه کفپوش سه بعدی طرح ماهی

 نمونه کفپوش سه بعدی طرح ماهی

 

 

لوتوس وب سایت کفپوش سه بعدی - سقف کشسان - پوستر دیواری و چاپ استیکر و پوستر