اجرای سقف کشسان پرینتی در سال 1394 واقع در مرکز تهران توسط تیم اجرای لوتوس

 

 سقف کشسان

نمونه سقف کشسان طرح ماه

 

 

 

لوتوس وب سایت کفپوش سه بعدی - سقف کشسان - پوستر دیواری و چاپ استیکر و پوستر