نمونه سقف کشسان پرینتی کار شده در راه رو واقع در تهران در سال 1396 توسط کلینیک ساختمانی لوتوس

 

 

لوتوس وب سایت کفپوش سه بعدی - سقف کشسان - پوستر دیواری و چاپ استیکر و پوستر