کلینیک ساختمانی لوتوس یکی از اولین شرکتهای اجرا و نصب کفپوش سه بعدی است. نسب کفپوش سه بعدی مراحل و دقت خود را طلب می کنند و هر شخصی قادر به اجرای اصولی کفپوش سه بعدی نیست البته مواد اولیه مناسب کفپوش سه بعدی حاض اهمیت است. استفاده از مواد استاندارد فاکتور اصلی به حساب می آید.

اصول نصب کفپوش سه بعدی:

1- استفاده از مواد با کیفیت در نصب کفپوش سه بعدی

2- استفاده موارد ایمنی در نصب کفپوش سه بعدی

3- مجری حرفه ای در نصب کفپوش سه بعد حاض اهمیت است

4- مراحل را باید به زمانش اجرا کرده باشند  و حتما  دما بالای 25 درجه باشد

5- زمان کافی برای خشک شدن در نصب کفپوش سه بعدی حاض اهمیت است

 

کلینیک ساختمانی لوتوس با بیش از 1800 نمونه کفپوش سه بعدی رکورد دار نصب کفپوش سه بعدی در خاور میانه و مالزی بحساب می آید تمامی مواد توسط شرکت تولید و برگه شیمیای استاندار اروچا را دارد. مجریان لوتوس با استفاده انواع روشها بسته به محیط کار بهترین کیفیت را به کارفامایان ارائه می دهند.

 

 نصب کفپوش سه بعدی  نصب کفپوش سه بعدی

نصب کفپوش سه بعدی

 

 

اخبار و مقلات مرتبط با کفپوش سه بعدی - سقف کشسان - پوستر دیواری و چاپ استیکر و پوستر