تصویر تاس مناسب برای کفپوش سه بعدی عمق لازم برای کفپوش سه بعدی را دارا است به شرطی که در جای مناسب قرار گیرد

 کفپوش سه بعدی کد floor115

 کفپوش سه بعدی کد floor115

 

 

لوتوس وب سایت کفپوش سه بعدی - سقف کشسان - پوستر دیواری و چاپ استیکر و پوستر