انتخاب طرح کویر همرا ه با گل زرد نماد امید و نفرت است که با استفاده از این طرح در راه رو ها یا پاگرد های بسیار جلوه زیبایی در کفپوش سه بعدی داده است.

 

کفپوش سه بعدی کد floor104

کفپوش سه بعدی کد floor104

 

 

لوتوس وب سایت کفپوش سه بعدی - سقف کشسان - پوستر دیواری و چاپ استیکر و پوستر