اجرای کفپوش سه بعدی با طرح حلزون روی برگ با قطرات شبنم بسیاز زیباست این طرح مناسب برای سرویس بهداشتی و حمام های فلت است. البته زاویه طرح در کفپوش سه بعدی باید به سمت در ورودی باشد.

 

کفپوش سه بعدی کد floor102

کفپوش سه بعدی کد floor102

 

 

لوتوس وب سایت کفپوش سه بعدی - سقف کشسان - پوستر دیواری و چاپ استیکر و پوستر