اجرای کفپوش سه بعدی طرح سه کوسه داخل سرویس حمام بصورت پروژه باسازی شده در سال 1394 در قم

 

 نمونه کفپوش سه بعدی طرح کوسه

 نمونه کفپوش سه بعدی طرح کوسه

 

 

لوتوس وب سایت کفپوش سه بعدی - سقف کشسان - پوستر دیواری و چاپ استیکر و پوستر